Về chúng tôi

Về chúng tôi

GIỚI THIỆU

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ.

Trung tâm được xây dựng với mô hình, thông lệ tiên tiến nhất, phù hợp với bối cảnh Việt Nam, có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch đã đề ra, Trung tâm dự kiến sẽ có trụ sở tại Hà Nội và cơ sở hoạt động tại Hòa Lạc. Cùng với đó, vốn đầu tư xây dựng Trung tâm sẽ được huy động đóng góp từ doanh nghiệp trong và ngoài nước dưới các hình thức đa dạng, thích hợp và thông qua xã hội hóa đầu tư; không sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) sẽ là hạt nhân cho việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, hướng tới trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi căn bản tương lai kinh tế Việt Nam, đưa đất nước đến những giai đoạn phát triển nhanh và bền vững.

Sứ mệnh

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là nơi quy tụ, dẫn dắt và kết nối nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh trên phạm vi toàn quốc; cung cấp cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chú trọng đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa công nghệ trong một môi trường thử nghiệm thể chế thuận lợi để đảm bảo sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đầu tiên được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế phổ biến tại Việt Nam, Trung tâm sẽ hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo để hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trên tinh thần sẵn sàng đón nhận những thách thức mới, khám phá, thử nghiệm, ứng dụng và phát triển, từ đó Trung tâm sẽ dẫn dắt các cơ sở hỗ trợ Đổi mới sáng tạo trong nước và các tổ chức, đơn vị liên quan, tiến tới hình thành một hệ sinh thái đồng bộ và hiệu quả.

Khi cạnh tranh kinh tế và công nghệ ngày càng gay gắt, đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Tốc độ phát triển nhanh chóng của những thế hệ công nghệ mới đã và đang đem đến nhiều cơ hội, đồng thời cả những thách thức. Trung tâm sẽ phát triển cùng xu hướng toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng bắt kịp, tiến cùng và vượt lên về khoa học, công nghệ và kinh tế.

Với động lực thúc đẩy hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Trung tâm chú trọng việc thu hút, tập hợp các nguồn lực, tạo nên một nền tảng kết nối nhằm khuyến khích các chủ thể trong hệ sinh thái tham gia hợp tác, hỗ trợ và cộng hưởng, hướng tới đạt được sự phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời, Trung tâm cũng đẩy mạnh các mối quan hệ đối tác toàn diện, hợp tác phát triển với quốc tế nhằm cập nhật xu thế khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và tận dụng được lợi thế của Việt Nam.

Năng lực Đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với tiềm năng phát triển dài hạn của một đất nước. Trung tâm sẽ huy động, thu hút và gắn kết nguồn lực trí tuệ con người, góp phần thúc đẩy chia sẻ tri thức và công nghệ, tạo ra những kết quả, tiến bộ mới và giải phóng năng lực đổi mới sáng tạo tổng hợp của cả hệ sinh thái.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm được xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định. Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về quản lý, sử dụng tài sản công khai, phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

Trung tâm được thực hiện quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

NIC
Không tìm thấy tọa độ của vị trí này

LIÊN HỆ

Điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 08044838

Email: info@nic.gov.vn

Giờ mở cửa

T2 – T6: 8h00 – 17h00
T7 – CN: Đóng cửa

Địa chỉ

6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội

6 Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội