Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng có Chủ tịch nhiệm kỳ mới

Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng có Chủ tịch nhiệm kỳ mới9 phút đọc

07/01/2024
Share

Sáng 05/01/2023 đã diễn ra Hội nghị tổng kết Mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam (VNEI) nhiệm kỳ 2022 -2023 và bầu ra đội ngũ lãnh đạo của nhiệm kỳ 2024. Hội nghị đã tổng kết năm đầu tiên thành lập 2023 với những thành tựu bản lề, cùng hướng đến 2024 với tầm nhìn mới và hiện thực tiềm năng, hoạt động hứa hẹn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiên, PGS, TS Lê Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm FIIS, Trường đại học Ngoại thương đã tổng kết các kết quả, thành tựu của VNEI  (https://vnei.edu.vn/) trong nhiệm kỳ 2022- 2023, đó là: Mạng lưới đã mở rộng từ 13 thành viên sáng lập lên 31 thành viên (cuối 2023). Các hoạt động triển khai ở các lĩnh vực và có kết quả cụ thể, thực chất: xây dựng nền tảng phục vụ kết nối và truyền thông; nghiên cứu trong lĩnh vực thúc đẩy ĐMST; tổ chức sự kiện cấp cao, kết nối 3 miền và thúc đẩy đối thoại chính sách với lãnh đạo các bộ (Diễn đàn đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp miền Trung và Tây nguyên; Diễn đàn Lãnh đạo cấp cao các trường Đại học/Cao đẳng trong bối cảnh Đổi mới sáng tạo mở); tổ chức chương trình kết nối và nâng cao năng lực cho các thành viên (Innovation Tours).

PGS, TS Lê Thị Thu Hà cũng cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã nhìn rõ hơn vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái, đặc biệt dưới góc độ ở một trường đại học thì tổ chức tiên phong thúc đẩy các hoạt động về đổi mới sáng tạo chính là các Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trực thuộc các trường, là những người tiếp cận, lĩnh hội và thúc đẩy những điều mới theo hướng đổi mới sáng tạo. Mạng lưới VNEI ra đời với mong muốn kết nối, phối hợp của các thành viên các trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong toàn bộ hệ thống của Việt Nam và thúc đẩy kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức để cùng nhau tổ chức những hoạt động ở quy mô lớn hơn, phạm vi rộng hơn. Đặc biệt, Mạng lưới VNEI trong nhiệm kỳ đầu tiên nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, từ việc kết nối các nguồn lực, triển khai các hoạt động, hỗ trợ rất cụ thể từng chương trình.

Về phía đơn vị bảo trợ cho sự ra đời của Mạng lưới VNEI, Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm ĐMST Quốc gia (NIC) nhắc lại ngày đầu tiên NIC tham gia sáng lập VNEI để thấy với chặng đường 1 năm đầu tiên hoạt động, VNEI đã khẳng định tính tích cực, thực chất trong các hoạt động thúc đẩy ĐMST và hỗ trợ khởi nghiệp, tiềm năng giữ vai trò trung tâm trong các mạng lưới về ĐMST mà NIC đang ủng hộ, xây dựng và hỗ trợ. Đồng thời, NIC cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ để VNEI phát triển hơn nữa, có tính đại diện và có tiếng nói, đóng góp tích trong lĩnh vực ĐMST ở Việt Nam.

Hội nghị cũng ghi nhận được nhiều ý kiến trao đổi từ các cán bộ đại diện của các đơn vị thành viên: ông Nguyễn Trung Dũng từ BK Holdings, Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Hoàng Kim Toản từ Đại học Huế, ông Lê Công Đức từ Trường đại học Vinh.

Đặc biệt, Hội nghị đã bầu chọn thành viên Ban Thường trực mạng lưới và Chủ tịch Mạng lưới nhiệm kỳ 2024 với số lượng mở rộng Ban Thường trực từ 7 thành viên (năm 2023) lên 13 thành viên (năm 2024), cụ thể như sau:

1.   TS. Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Trung tâm ĐMST và KN, Trường Đại học Trà Vinh

2.  TS. Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc BK-Holding, Đại học Bách Khoa Hà Nội

3.  ThS. Lê Công Đức, Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Vinh

4.  PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội 

5.  ThS. Ngô Cao Hoài Linh, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Trường Đại học Văn Lang

6.  ThS Trương Thị Luân – Giám đốc Trung tâm thúc đẩy khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư vùng dân tộc thiểu số, Đại học Tây Bắc

7.   ThS Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Vin Uni

8.  Th.S Lê Nhật Quang – Giám Đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo (IEC),  Đại học Quốc gia TP.HCM

9.  PGS. TS Dương Minh Quân, Phó Trưởng ban Ban Công tác Học sinh Sinh viên, Đại học Đà Nẵng

10. PGS, TS. Trương Thị Nam Thắng, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

11. ThS Hoàng Thị Thoa, Giám đốc trung tâm ĐMST & KN, Trường Đại học Công thương TP.HCM

12. TS. Hoàng Kim Toản Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới và sáng tạo, Đại học Huế

13. TS. Nguyễn Đình Trinh, Phó trưởng phòng Chính trị và CTSV, Phụ trách KN-ĐMST trường ĐH Thủy lợi

Ban Thường trực mạng lưới đã họp phiên đầu tiên và bầu chọn ra Chủ tịch Mạng lưới nhiệm kỳ 2024: TS. Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc BK-Holding, Đại học Bách Khoa Hà Nội; và 06 Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2024 đại diện cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam là: PGS Trương Ngọc Kiểm, PGS Trương Thị Nam Thắng, ThS. Lê Công Đức, TS. Hoàng Kim Toản, ThS. Lê Nhật Quang, TS. Nguyễn Văn Vũ An.

Chia sẻ về tầm nhìn 2024, tân Chủ tịch VNEI, TS. Nguyễn Trung Dũng nhấn mạnh: Tiếp tục phát huy các hoạt động tiên phong, tích cực của nhiệm kỳ 2023, VNEI sẽ mở rộng lên 50 thành viên và các thành viên tham gia tích cực, thực chất, không khuyến khích thành viên chỉ “đánh trống ghi tên”. Với sự đồng hành, hỗ trợ của NIC, hoạt động truyền thông của VNEI sẽ được tăng cường để nâng cao vai trò, năng lực đại diện cho các thành viên, năng lực đóng góp và phản biện xã hội, đối thoại chính sách trong lĩnh vực ĐMST như một hiệp hội. VNEI mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò tiên phong ở lĩnh vực ĐMST và khu vực đại học.

FB IMG 1704595995573
13 thành viên Ban Thường trực ra mắt Đại hội mới (Ảnh: NIC)

MẠNG LƯỚI TRUNG TÂM ĐMST VÀ KHỞI NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI VN VNEI: https://vnei.edu.vn/ Ngày thành lập: 15/11/2022. 31 thành viên (T12/2023) Tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn: https://vnei.edu.vn/a/131415/DIEN-DAN-CAO-CAP-LANH-DAO-CAC-TRUONG-DAI-HOC-CAO-DANG-TRONG-BOI-CANH-DOI-MOI-SANG-TAO-MO/ (1) Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐMST và khởi nghiệp; (2) Tăng cường hợp tác nghiên cứu các mô hình phát triển bằng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam; (3) Chuyển giao tri thức và ứng dụng KHCN để giải quyết các vấn đề lớn của xã hội như biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, phát triển bền vững …; (4) Cùng nhau xây dựng các diễn đàn chính sách, đối thoại, các hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia về đổi mới sáng tạo (5) Kết nối các nguồn lực, chia sẻ cơ hội phát triển cho tất cả các thành viên về ĐMST và khởi nghiệp./.

————————–

𝐍𝐈𝐂 – 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫

Thông tin liên hệ:

Website: https://nic.gov.vn

Email: info@nic.gov.vn

Hotline: 08044838

Youtube: https://www.youtube.com/@nicvietnam

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI

TIN TỨC LIÊN QUAN
Chiều 16/7/2024, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Qorvo (Hoa Kỳ) và Tập đoàn Cadence (Hoa Kỳ),...
17/07/2024
NIC đã phối hợp với Tập đoàn Qorvo triển khai chương trình học bổng Khóa đào tạo thiết kế vi mạch tương tự dành cho...
10/07/2024
Ngày 01/7/2024, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Nền tảng Kết nối...
02/07/2024

LIÊN HỆ

Điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 08044838

Email: info@nic.gov.vn

Giờ mở cửa

T2 – T6: 8h00 – 17h00
T7 – CN: Đóng cửa

Địa chỉ

6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội

6 Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội