Quyết định 677/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc Gia đến năm 2020

Quyết định 677/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc Gia đến năm 2020

Phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung chủ yếu…

Xuất bản: 2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Coursera
About: A leading online learning platform for higher education offers courses, Specializations, certificates, and degree programs.
edX

edX

About: Open edX is the open-source platform that powers edX courses and is freely available, founded by Harvard and MIT.
FreeTechBooks
About: This site lists free online computer science, engineering and programming books, textbooks and lecture notes, all of which are legally and freely avai...
Open Learning Initiative
About: OLI provides dozens of college-level courses, and a platform that enables research and experimentation with any aspect of the learning experience. ...

LIÊN HỆ

Điền vào biểu mẫu bên dưới và nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 08044838 / Email: info@nic.gov.vn

Giờ mở cửa

Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Cuối tuần – Đóng cửa

Địa chỉ

6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội