Legal documents

Legal documents
Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
2020
Approving the “National Digital Transformation Program to 2025, with orientation to 2030” with the following main contents…
Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
2019
Approving the “Project on promoting the sharing economy model” with the following main contents…
Luật đầu tư năm 2020
2020
This Law regulates business investment activities in Vietnam and business investment activities from Vietnam to abroad…
Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
2020
Supplementing Clause 2 to Section V, Part B, Appendix I to the List of industries and trades eligible for investment incentives issued together with Decree No. 118/2015/ND-CP dated November 12,...
Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2019
This Decree details legal support activities for small and medium enterprises; responsibilities of ministries, ministerial-level agencies, local authorities...
Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
2018
This Decree stipulates a number of preferential mechanisms and policies, additional investment support of the State and stipulates the order and procedures for implementation of incentives and investment support for...
Thông tư 02/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
2019
This Circular promulgates the List of technologies to support enterprises in research, transfer and application of hi-tech agriculture as prescribed in Article 9 of Decree No.
Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
2018
This Decree provides guidance on investment for innovative small and medium enterprises; the establishment, organization, management and operation of start-up investment funds...
Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2018
This Decree details a number of articles of the Law on Supporting Small and Medium Enterprises, including: Article 4; Clause 1 and Clause 2 Article 14; Article 15; Clause 2 Article 16; D...
Nghị định số 94/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
2020
This Decree prescribes a number of preferential mechanisms and policies for the National Innovation Center (hereinafter referred to as the Center) established under Decision No.
Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ
2018
This Decree details and guides the implementation of Articles 9, 10, 11, 27, 31, Clause 3, Article 32, Articles 35, 36, 40, 42, 43, Clause 3, Article 48 of the Law on...

CONTACT

Fill out the form below and our team will be happy to assist you

Communications

Phone: 08044838

Email: info@nic.gov.vn

Business hours

Monday - Friday: 8:00 am - 5:00 pm
Sat – Sun: Closed

Address

6B Hoang Dieu, Ba Dinh District, Hanoi

6 Alley 7 Ton That Thuyet, Cau Giay District, Hanoi