Connect

Connect

INVESTMENT FUNDS

QUỸ ĐẦU TƯ KẾT NỐI VỚI NIC

Toàn bộ
Formative- stage
Later-stage
Mezzanine- stage
placeholder

500 Startups

Formative- stage
placeholder

500 Startups

Formative- stage
placeholder

500 Startups

Formative- stage
placeholder

500 Startups

Formative- stage
placeholder

500 Startups

Formative- stage
placeholder

500 Startups

Formative- stage
placeholder

500 Startups

Formative- stage
placeholder

500 Startups

Formative- stage
placeholder

Grab Ventures

Later-stage
placeholder

Grab Ventures

Later-stage
placeholder

Grab Ventures

Later-stage
placeholder

Grab Ventures

Later-stage
placeholder

Grab Ventures

Later-stage
placeholder

Grab Ventures

Later-stage
placeholder

Grab Ventures

Later-stage
placeholder

Grab Ventures

Later-stage
placeholder

Dragon Capital

Mezzanine- stage
Connect
Tải thêm

Sự kiện thường niên Vietnam Venture Summit (VVS) là diễn đàn đối thoại thường niên giữa các quỹ đầu tư trong và ngoài nước với cơ quan tham mưu cho Chính phủ và cộng đồng start-up, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ và Quỹ Đầu tư Golden Gate Ventures tổ chức. VVS đã tổ chức được 02 năm, trong đó: năm 2019, 18 quỹ đầu tư trong nước và quốc tế đã cam kết tổng giá trị đầu tư 425 triệu USD vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2021 tới năm VVS 2020, 33 quỹ đầu tư đã cam kết rót 815 triệu USD vào các startup tại Việt Nam.

DOANH NGHIỆP ĐẶT TẠI NIC

DOANH NGHIỆP ĐẶT TẠI NIC

Khi thiết lập hoạt động tại NIC, đặc biệt là các hoạt động R&D, các công ty công nghệ quốc tế hàng đầu có thể khai thác nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam và thị trường Việt Nam rộng lớn có khả năng kết nối tốt với các thị trường lớn trên thế giới. Các công ty công nghệ địa phương sẽ được tạo điều kiện kết nối với nhóm nhân tài, hình thành mối quan hệ đối tác với các công ty toàn cầu và mở rộng thị trường.

CONTACT

Fill out the form below and our team will be happy to assist you

Communications

Phone: 08044838 / Email: info@nic.gov.vn

Business hours

Monday - Friday, 9am - 5pm
Weekend – Closed

Address

6B Hoang Dieu, Ba Dinh District, Hanoi