MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIN 100) thành lập 19/8/2018 – Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIN 100) được thành lập ngày 19/8/2018 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIN 100)

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIN 100)

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIN 100) thành lập 19/8/2018 - Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIN 100) được thành lập ngày 19/8/2018 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

LIÊN HỆ

Điền vào biểu mẫu bên dưới và nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 08044838 / Email: info@nic.gov.vn

Giờ mở cửa

Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Cuối tuần – Đóng cửa

Địa chỉ

6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội