MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) thành lập 31/7/2021 – Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc – VINK được thành lập ngày 31/7/2021, Mạng lưới là tổ chức tập hợp các chuyên gia, trí thức Việt Nam đã và đang sinh sống tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên cơ sở trao đổi đổi mới sáng tạo

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK)

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK)

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) thành lập 31/7/2021 - Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc - VINK được thành lập ngày 31/7/2021, Mạng lưới là tổ chức tập hợp các chuyên gia, trí thức Việt Nam đã và đang sinh sống tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên cơ sở trao đổi đổi mới sáng tạo
Quách Ngọc Tú
Quách Ngọc Tú
Vice-Chairman
Nguyễn Quang Phước
Nguyễn Quang Phước
Chairman

LIÊN HỆ

Điền vào biểu mẫu bên dưới và nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 08044838 / Email: info@nic.gov.vn

Giờ mở cửa

Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Cuối tuần – Đóng cửa

Địa chỉ

6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội