MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Đài Loan – Trung Quốc (VIN Taiwan) thành lập 25/11/2021 – Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Trí thức Việt Nam tại Đài Loan (VIN Taiwan) được thành lập ngày 25/11/2021 với mục đích: Kết nối cộng đồng, xây dựng cơ sở dữ liệu trí thức trẻ Việt Nam tại Đài Loan (đã đi làm và sinh viên, nghiên cứu sinh), xây dựng mạng lưới thông tin, cùng trao đổi, chia sẻ, nắm bắt thông tin và hỗ trợ, hợp tác khi có nhu cầu, là cầu nối giữa cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Đài Loan và các doanh nghiệp và sẽ cùng phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để kết nối cùng cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam trên thế giới, cùng nhau xúc tiến phát triển và hỗ trợ khoa học công nghệ cho nước nhà

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Trí thức Việt Nam tại Đài Loan – Trung Quốc (VIN Taiwan)

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Trí thức Việt Nam tại Đài Loan – Trung Quốc (VIN Taiwan)

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Đài Loan - Trung Quốc (VIN Taiwan) thành lập 25/11/2021 - Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Trí thức Việt Nam tại Đài Loan (VIN Taiwan) được thành lập ngày 25/11/2021 với mục đích: Kết nối cộng đồng, xây dựng cơ sở dữ liệu trí thức trẻ Việt Nam tại Đài Loan (đã đi làm và sinh viên, nghiên cứu sinh), xây dựng mạng lưới thông tin, cùng trao đổi, chia sẻ, nắm bắt thông tin và hỗ trợ, hợp tác khi có nhu cầu, là cầu nối giữa cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Đài Loan và các doanh nghiệp và sẽ cùng phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để kết nối cùng cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam trên thế giới, cùng nhau xúc tiến phát triển và hỗ trợ khoa học công nghệ cho nước nhà
TS. Võ Duy Hải
TS. Võ Duy Hải
Trưởng ban
TS. Lê Trọng Nghĩa
TS. Lê Trọng Nghĩa
Tổng Thư ký VIN Taiwan
TS. Trần Minh Quang
TS. Trần Minh Quang
Trường ban
TS. Lê Thị Nhâm
TS. Lê Thị Nhâm
Phó Chủ tịch VIN Taiwan
TS. Võ Đức Thắng
TS. Võ Đức Thắng
Chủ tịch VIN Taiwan
TS. Đoàn Minh Hải
TS. Đoàn Minh Hải
Phó Chủ tịch VIN Taiwan

LIÊN HỆ

Điền vào biểu mẫu bên dưới và nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 08044838 / Email: info@nic.gov.vn

Giờ mở cửa

Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Cuối tuần – Đóng cửa

Địa chỉ

6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội