Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ là hạt nhân cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Trung tâm sẽ gắn kết với các cơ sở khoa học, thực nghiệm và triển khai ý tưởng vào thực tế.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng

Tin tức - sự kiện

đối tác của NIC

Image
Image
Image
Image
Image
Image